Jokerivalot tuovat liikenteeseen turvallisuutta

Liikennevalojen pitää aina olla toiminnassa. Alueella, jossa liikenne on ajoittain kovin vähäistä, voidaan hyväksyä käytäntö, että tiettynä aikana liikennevalot voidaan pitää pimeänä, ellei se aiheuta alueella kulkeville jonkinlaista vaaraa. Suomessa on paikkakuntia, joiden pienemmillä kylillä on yö-aikaan klo 24.00.- 06.00. pidetty liikennevalot pimeänä. Valo-ohjauksen ollessa keskeytyneenä teknisen vian seurauksena tai jonkin tilapäisen syyn takia, pitää liikennevalot kuitenkin kytkeä näyttämään selkeää, vilkkuvaa keltaista valoa.

Tarkkana liikenteessä

post3aValo-ohjaus voidaan toisinaan keskeyttää tarkoituksella yli vuorokauden ajaksi, esimerkiksi opastimien asennuksen ajaksi. Kyseisessä tilanteessa opastimiin pitää sijoittaa valkoinen risti suoraan vihreän valon aukkojen päälle, tai opastimet voidaan laittaa näyttämään vilkkuvaa keltaista valoa tai ne pitää peittää kokonaan. Liikennevalojen ollessa keltavilkulla tai pimeänä vakavia onnettomuuksia tapahtuu useammin kuin valojen toimiessa. Monet autoilijat eivät tiedä tarkkaan, mitä punainen valo tarkoittaa. Jokerivalojen, eli joukkoliikenteen erityisliikennevalojen yhteydessä pitäisi lähitulevaisuudessa käyttää vilkkuvan punaisen valon asemesta aina kiinteää punaista valoa, sillä sen merkitys tunnetaan tavallisesti hyvin.

Jokerivaloilla tarkoitetaan joukkoliikenteen erityisliikennevaloja. Kyseisten valojen avulla bussi voi ajaa nopeasti eteenpäin risteyksen ohi, ja lisäksi muulle liikenteelle jokerivaloista tulee huomattavasti vähemmän viivytyksiä verrattaessa tuttuihin kolmivärisiin liikennevaloihin. Jokerivalot ovat olleet jo vuosikymmeniä käytössä nostosiltojen ja monien paloasemien kohdalla. Punainen valo vaatii pysähtymään, vihreällä voi jatkaa ja keltainen valo antaa mahdollisuuden harkita, eli jos ei voi pysähtyä, niin autoilija saa jatkaa.

Miten Jokerivalot toimivat?

post3bViikin liikenneympyrän valot ovat Suomen ensimmäiset jokerivalot. Valot on aikanaan toteutettu Liikenne- ja viestintäministeriön poikkeusluvalla. Kaupungeissa jokeri-valot nopeuttavat bussien sujuvaa etenemistä ja parantavat osaltaan liikenneturvallisuutta. Jokerivalot eivät koskaan näytä kenellekään vihreää valoa, joka estää kaikenlaiset virhetulkinnat valojen toimintaa koskien. Bussin kuljettajan pitää varmistaa, että kaikki muu liikenne on pysähtynyt ennen kuin hän voi ajaa risteystä kohti. Jalankulkijoille jokerivaloissa ei ole olemassa omaa valoa. Jokerivalot parantavat paitsi turvallisuutta, ne ovat myös taloudelliset, sillä jokerivalojen rakentaminen maksaa ainoastaan neljänneksen perinteisiin liikennevaloihin verrattaessa.

Jokerivalot tuovat liikenteenkäyttäjille monia etuja kaikkiin perinteisiin kolmiväriliikennevaloihin verrattuna. Perinteiset liikennevalot lisäävät huomattavasti bussien polttoaineen kulutusta ja aiheuttavat turhaa ajanhukkaa kaikissa vähäliikenteissä risteyksissä. Jokerivalojen tuoma liikennevaloetuus vähentää myös muun liikenteen kannalta katsoen useita haittatekijöitä, kuten mahdollisia lisäviivytyksiä ajon aikana. Liikenneturvallisuus on aina tärkein, joten jokerivalojen opastimien pitää olla aina riittävän etäällä risteyksen luona olevasta suojatiestä. Valo-ohjaus ei siis koske mitään risteyksessä olevia suojateitä.