Ajokortti ajo-opetusluvalla tuo runsaat säästöt

Kun suomalainen nuori alkaa lähestyä 18 vuoden ikää, alkaa useimpien nuorien mielessä siintää haave ajokortista ja omasta autosta ja sen tuomasta vapaudesta. Vuosikymmenien ajan tämän haaveen toteutumista on pitänyt useimmissa perheissä suunnitella jo vuosia etukäteen, ja toisinaan vanhemmat ovat jo lapsensa ensimmäisistä lapsilisistä alkaen joutuneet säästämään lapsen ajokorttia varten. Autokoulut ovat hallinneet monopolin tavoin suomalaisten ajo-opetusta ja ovat näin myös täysin omalla harkinnallaan määritelleet sekä hinnoitelleet nämä palvelut. Autokoulupalvelujen hintoja kilpailuttamalla ei ole yleensä voinut säästää kuin ehkä muutamia kymppejä ja autokoulujen vertailu onkin hyödyttänyt vain ehkä maksutapojen laajentuneissa vaihtoehdoissa. Muualla kuin autokoulussa suoritetut ajokortit ovat olleet vuosikymmeniä suhteellisen harvinaisia.

Ajo-opetusluvat muuttavat autokoulujen monopolia

ajo-opetusluvat kuuluivat vuosikymmeniä pääasiassa vain autokoulujen opettajien hallintaan, ja erillisiä ajo-opetuslupia hakivat vain harvat. Tällaisen toki aiemminkin pystyi hakemaan oman perheenjäsenen opetusta varten. Tätä varten ajo-opetusluvan hakijalla piti itsellään olla se ajokorttiluokka, jota aikoi toiselle opettaa. Lisäksi opetettavan täytyi kuulua samaan ruokakuntaan opettajan kanssa. Ajo-opetusluvalla opettavan täytyi myös suorittaa ja päästä läpi testistä, joka mittasi hänen ajo-opetustaitojaan. Opetusluvalla sai tuolloin opettaa vain varsinaista ajo-opetusta. Tämä tarkoitti sitä, että opetettavpost7aan täytyi silti maksaa vielä autokouluille erillisistä teoriatunneista, joita saattoi kertyä jopa 19. Tämä kustannus oli sen verran merkittävä, että yhdistettynä opetuslupaan sekä pakollisen opetuspolkimen hintaan ja opetukseen kuluvaan aikaan, ei moni vanhempi nähnyt omaa opetustaan kannattavaksi.

Tilanne on kuitenkin muuttunut radikaalisti. Uusien voimaan tulleiden lakimuutosten myötä perinteisten autokoulujen toiminta-alue ja toimintatapa on muuttunut pakon edessä merkittävästi. Uuden voimaan tulleen lain myötä on opetusluvalla nyt mahdollista opettaa muitakin kuin oman perheen jäseniä, ja itse asiassa yksi opetusluvan hankkinut henkilö voi nyt opettaa opetusluvalla jopa kolmea muuta henkilöä. Mahdollisuus opettaa myös naapureiden lapsia tai vaikka oman nuoren tyttö- tai poikaystävää on tuonut ihan uudenlaisia mahdollisuuksia säästää suomalaisen ajokortin hinnassa. Hinta onkin ollut Euroopan korkeimpia ja on vahvana vipuvartena nyt tulleiden lakimuutosten takana. Nämä kuluttajalle hintansa puolesta suotuisat muutokset ovat kuitenkin suoraan näkyneet vähentävänä tekijänä autokoulujen opetuksiin ilmoittautuvissa oppilasmäärissä.

Uusien muutosten tuomat mahdollisuudet

Uusi muutos on myös vähentänyt pakollisten teoriatuntien määrää radikaalisti. Entisten 19 teoriaopetustunnin sijaan tulee perinteisesti autokoulua suorittavankin opiskella autokoulun tunnilla teoriaa enää vain kahdeksan tuntia. post7bTämä tuo useiden satojen eurojen säästön ajokortin hintaan. Myös ajo-opetustuntien määrää on laskettu merkittävästi. Aiemmin B-ajokortin suorittamiseen tarvittiin 17 ajotuntia ja lisäksi vielä erillinen pimeänajon opetus, mutta nyt ajotunteja tarvitaan vain kymmenen. Vanha hintava ajokorttikoulutuksen kakkosvaihe on lisätty kahdeksan tunnin riskiajo-osuudeksi nykyiseen opetussuunnitelmaan. Tämä jo itsessään saattaa tuoda tuntuvan 1 000 euron säästön ajokortista haaveilevalle autokoululaiselle. Ajo-opetusluvalla opiskelevan taas ei tarvitse käydä lainkaan sen enempää teoriatunneilla kuin ajotunneillakaan, vaan opetusluvalla opettavan oletetaan antavan nämä vastaavat tiedot.

Sen lisäksi, että opetusluvan haltija voi nyt opettaa kolmea ulkopuolista, voi hän opettaa myös rajattoman määrän omia sukulaisiaan, joiksi luetaan opettajan oma isä tai äiti, isoisä tai isoäiti, huoltaja, lapsi, lapsenlapsi tai sisarus. Tiedot sukulaisuussuhteista opetusluvan myöntämistä varten saadaan tarkistettua väestötietojärjestelmästä. Opetuslupien hakemukset vastaanottaa ja luvat myöntää Trafi mutta opetuslupaa tulee hakea Ajovarman palvelupisteestä. Ajovarmaan tulee varata erikseen aika ajo-opetusluvan hakemista varten. Ajo-opetuksessa käytettävään autoon tulee asentaa opetuspoljin mutta autoa ei tarvitse tämän vuoksi muutoskatsastaa. Mikäli ajokortti on opetettavan ensimmäinen, on hänen suoritettava ennen opetuksen aloitusta ensimmäisen ajokortin suorittajan koulutus. Sekä ajo-opetuslupaa hakevan että opetettavan on osallistuttava riskiajokoulutukseen, joka onkin ainoa perinteisesti autokoulusta ostettava koulutuksen osuus.