Ajokortin hyödyt ja syitä sen hankkimiseen nykypäivänä

Autokouluun meneminen täysi-ikäisyyden kynnyksellä ja ajokortin suorittaminen sen jälkeen voidaan nähdä jopa jonkinlaisena aikuistumisriittinä. Useat nuoret saavatkin autokoulun kokonaan tai osittain lahjaksi 18-vuotissyntymäpäivänä. Vaikka helsinkiläisten nuorten keskuudessa ajokortin suorittaminen onkin vähentynyt, on henkilöauton hankkivien nuorten määrä pysynyt liki samana viimeisten kymmenen vuoden aikana. Voidaan siis ajatella, että koko Suomen mittakaavalla autoilu pitää edelleen pintansa. Ajokortin hankkimiseen on useita syitä ja sitä myötä useita hyötyjä. Päällimmäisenä on liikkumisen helpottuminen ja vaivaton liikkuminen paikasta paikkaan, erityisesti taajamassa. Ajokortista voi myös jatkossa olla hyötyä esimerkiksi työnhaussa, kun useita työpaikkoja varten ajokortti on välttämätön.

Autoilun helppous   

Kyselyt osoittavat, että Helsingissä enää joka kolmannella yli 18-vuotiaalla on ajokortti. Helsingin kaltaisessa suuressa kaupungissa ei kortti enää ole välttämätön, kun julkinen liikenne toimii saumattomasti ja paikasta paikkaan on helppo päästä oikeastaan mihin aikaan päivästä tahansa. Tämän vuoksi ei Helsingissä enää, toisin kuin monessa pienemmässä kaupungissa, anneta esimerkiksi 18. syntymäpäivänä lahjaksi autokoulua, jonka lopuksi kortti kotiutetaan inssillä. Helsingin voidaan kuitenkin katsoa olevan Suomessa poikkeus. Kun Helsingissä julkinen liikenne toimii, ei samaa voida sanoa pienemmistä kaupungeista, puhumattakaan taajamista. post1aValtakunnallisesti ajokortin täysi-ikäistyttyä suorittaneiden määrä on 68 %, joka on huomattavasti Helsinkiä korkeampi.   

Ajokortin hankkimiseen on kuitenkin edelleen useita syitä. Ensimmäisenä ja luonnollisimpana on liikkumisen helpotus. Autolla on vaivatonta lähteä ajamaan myös pidempiä matkoja. Jos tiedossa on esimerkiksi mökkireissu tai liikkuminen kahden kaupungin välillä, on auto helppo vaihtoehto. Autotta liikkuminen voi myös olla monimutkaista, vaikka linja-autolla tai junalla saattaa päästä määränpäänä olevaan kaupunkiin asti, on sieltä mökille, hotelliin tai muuhun majapaikkaan pääseminen ilman autoa monimutkaista. Auto on verraton väline liikkumiseen myös kaupungin sisällä. Jos kaupungin sisäinen linja-autoliikenne ei ole tarpeeksi sujuvaa, auto onkin usein helppo vaihtoehto.

 

Ajokortin hyödyt työelämässä   

Autolla liikkuminen on vaivatonta: se lyhentää matka-aikaa ja säästää siten aikaa. Työpaikoilla olisi myös mahdollisuus järjestää esimerkiksi kimppakyytejä, jos autoilun ekologisuuteen halutaan tarttua. Ajokortista on edelleen hyötyä myös työtä haettaessa. Usea työpaikka saattaa jopa vaatia työnhakijalta ajokorttia, vaikka sitä ei varsinaisesti työssä tarvitsekaan. Jos kuitenkin kaksi tasavertaista ihmistä hakevat työtä ja toisella heistä on ajokortti, on todennäköistä, että ajokortillinen hakija palkataan.post1b On myös mahdollista, että työpaikkaa varten tarvitaan joku muu kuin B-luokan henkilöajokortti. Tällöin on vaadittava ajokorttityyppi helpompi hankkia, jos pohjalla on jo henkilöajokortti.   

Kun omistat ajokortin, on sinulla mahdollisuus ajaa. Se onkin ehkä ajokortin suurin hyöty. Vaikka et käyttäisi autoa päivittäin tai edes omistaisi autoa, tarjoaa ajokortti kuitenkin mahdollisuuden auton käyttöön, jos tilanne sitä vaatii. Ehkä joudut työsi vuoksi ajamaan satunnaisesti tai mökkireissulle tarvitaan lisäkuski. Entä jos sinun hätätilanteessa täytyy päästä johonkin nopeasti, mutta ilman ajokorttia jäät julkisen liikenteen tai jopa kalliin taksin varaan? Ajokortti voidaan siis nähdä vain positiivisena asiana, ja sen hankkiminen kannattaa ehdottomasti tänäkin päivänä. Tuskin ajokortista myöhemmin on haittaakaan.