Tarkkaavaisuus liikenteessä on elintärkeää

Tarkkaavaisuus on tärkein liikenneturvallisuutta edistävä tekijä. Sen tärkeys menee ylivoimaisesti yli erilaisten turvalaitteiden, liikennesääntöjen ja muiden liikenneturvallisuutta edistävien ja säätelevien keinojen ja laitteiden ohi. Ilman liikenteenkäyttäjän tarkkaavaisuutta jää muiden turvallisuutta edistävien keinojen teho vajavaiseksi ja toisinaan mitätöi niiden tehon kokonaan.

Suurimmat tarkkaavaisuutta heikentävät tekijät

ylinopeus vaikeuttaa post4amerkittävästi ympäristön havainnointia. Tällöin on mahdotonta olla yhtä tarkkaavainen ja reagoida liikenteessä riittävän nopeasti, koska tilannenopeus on liian korkea. Tämä on osasyynä joka kolmannessa kuolemaan johtaneessa liikenneonnettomuudessa. Pelkästään jarrutusmatka nelinkertaistuu silloin, kun tilannenopeus kaksinkertaistuu. Todellisuudessa varsinainen jarrutusmatka on tällöin vielä pidempi, koska aikaa kuluu havainnointiin ja reagointiin ennen varsinaista jarrutuksen aloittamista. Useimmat liikenneonnettomuudet olisivatkin vältettävissä noudattamalla oikeaa nopeutta.

Älypuhelimet ovat tulleet yhä enenevässä määrin syyllisiksi erilaisiin onnettomuuksiin liikenteessä. Liikenteen käyttäjät eivät malta olla katsomatta puhelintaan kesken ajon tai ottamatta kuvia, kohtalokkain seurauksin. On mahdotonta seurata liikennettä ja kännykkää yhtä aikaa.

Muita tarkkaavaisuutta heikentäviä tekijöitä

post4bTarkkaavaisuus liikenteessä voi häiriintyä monesta syystä. Edellä mainittujen seikkojen lisäksi muita syitä tarkaavaisuuden heikentymiseen voivat olla päihteet. Alkoholi ja huumeet heikentävät merkittävästi tarkkaavaisuutta liikenteessä. Nämä kaikki edellä mainitut tarkkaavaisuutta häiritsevät tekijät ovat sekä kiellettyjä ajoneuvoa kuljetettaessa että myös niitä, joita välttämällä voi suoraan eliminoida näiden tarkkaavuutta heikentävää vaikutusta liikenteessä. Kannattaa huomata, että päihteet voivat vaikeuttaa tarkkaavaisuutta myös nauttimista seuraavana päivänä.

Eräs yleisimpiä tarkkaavaisuutta heikentäviä tekijöitä liikenteessä on myös väsymys. Tämän vuoksi ammattikuljettajille on säädetty laissa ajo- ja lepoajat. Tavallisen liikenteenkäyttäjän kannattaa kuitenkin muistaa, että väsymys heikentää tarkkaavaisuutta kaikilla liikenteessä kulkijoilla.