Uuden ajo-opetuslain vaikutus autokouluun

Uudistunut autokouluja ja opetuslupia koskeva laki on muuttanut merkittävästi autokoulujen toimintaa. Aiempina vuosina ja vuosikymmeninä autokoulut ovat hallinneet ajo-opetusta lähes monopolinomaisesti ja autokoulujen kurssit ovat olleet poikkeuksetta täynnä. Mikäli on halunnut saada vapaan paikan alkavalta autokoulun kurssilta juuri haluamastaan autokoulusta, on pitänyt olla nopea. Autokoulubisnes on kukoistanut ja autokouluja on perustettu ympäri Suomen jopa pienimillekin syrjäkylille ja miksipä ei, sillä julkisen liikenteen mahdollisesti puuttuessa tai ollessa hyvin rajattua, oma ajotaito on niissä paikoissa erityisen tarpeen. Autokoulujen toiminta on ollut vakaata, mutta tulevaisuus tuo muutoksia.

Opetusluvalla autokoulunopettajaksi

post6aAutokouluyrittäjät ovat sanoneet eläneensä ns. hyviä vuosia jo pitkään. uudistunut laki ajo-opetuksesta, opetusluvista ja ajo-opetuksen oppimääristä on kuitenkin nyt keikauttanut kerralla autokoulujen pitkään hallitseman valta-aseman ja vanhat tutut kuviot nurin. Uusi laki opetusluvista on vapauttanut ajo-opetuksen antamisen lähes kaikkien saataville. Vuosikymmeniä opetusluvalla sai opettaa vain oman perheen jäseniä ja joskus lain valvomisessa ja noudattamisessa päädyttiin naurettaviinkin ratkaisuihin, että voitiin säästää autokoulujen ajotuntimaksuissa. Nykylain tultua voimaan opetuslupaa voi hakea kohtuullisen helposti. Poikkeuksena entiseen tiukkaan lainsäädäntöön on nyt mahdollisuus opetusluvan saamiseen jopa perheen ulkopuolisen kouluttamiseen.

Niin sanottu jalat saman pöydän alla -määritemä, jolla määriteltiin kuka saa opettaa ja ketä opetusluvalla, oli aikaisemmin vallalla. Uusi laki antaa kuitenkin mahdollisuuden hakea lupaa myös kolmen perheen ulkopuolisen kouluttamiseen. Tämä on tuonut täysin uusia liiketoimintamahdollisuuksia pienyrittäjille tai pientä sivubisnestä etsiville. Lain suomien mahdollisuuksien ympärille onkin muodostunut erilaisia verkostoja ja sivustoja, jossa palveluntarjoajat ja palvelua tarvitsevat voivat kohdata toisensa. Opetusluvan hankkineella ajo-opettajalla tulee tietenkin varsinaisen ajo-opetusluvan lisäksi olla myös käytössään ajo-opetukseen soveltuva auto ja siinä lain vaatima opetuspoljin asennettuna. Opetuksen antamisesta itsestään on tehty sinänsä aika yksinkertaista.

Uusi laki alentaa ajokortin hintaa

post6bAjokortti on myös ollut yksi isoista rahanmenoa tuottavista nuoren aikuistumiseen liittyvistä kuluista. Tähän tarkoitukseen monissa perheissä on kerätty säästöjä ja etsitty kesätyöpaikkoja. Kyky autokoulun maksamiseen onkin yksi suurista nuorten huolenaiheista. Uuden lain myötä ajokortin hinta jopa autokoulussa opiskeltuna on kuitenkin tippunut liki puoleen, ja sukulaisen opetuksessa opetusluvalla voi hintaa saada vieläkin halvemmaksi. Ajokortin hinta on muodostunut suurimmilta osin teoriatuntien ja ajotuntien hinnoista.Tuntimäärille on ollut olemassa lakisääteiset minimimäärät, joka on määritellyt osaltaan autokoulun minimihinnan ajokortin hankkimiselle. Otetut lisätunnit ovat tietenkin tuoneet lisähintaa.

Uuden lain myötä kuitenkin entisen 19 teoriatunnin sijaan varsinaisia teoriatunteja tulee enää 10. Ajo-opetustunteja, joita ennen oli 17 ja lisäksi pimeän ajon opetus, tulee uudessa laissa vain 8. Näiden lisäksi tulee riskiajokoulutus. Uusi riskiajokoulutus korvaa aikaisemman kakkosvaiheen, joka ennen toi entisestään kalliin ajokortin hinnan päälle vielä uuden menoerän lisää. Osa entisestä autokoulun luokassa istuttavista oppitunneista on myös siirtynyt internetissä itseopiskeltaviksi. Autokoulujen näkökulmasta heidän oppilasmääränsä ovat uudistuksen myötä vähenneet ja yhdestä oppilaasta saatu korvaus on pienentynyt, mutta halvemman hinnan uskoisi mahdollistavan ajokortin hankinnan nyt myös niille, joille se ennen oli saavuttamattomissa.